Tere tulemast!

Oleme metsa ülestöötamisega tegelenud juba aastast 2008. Meie tegeleme metsamaterjali lõikuse ja väljaveoga, kasvava metsa raieõiguse võõrandamisega, kinnistute ja metsamaterjali ostuga. Firma põhineb Eesti kapitalil. Meie firma tegeleb terves Eestis. Oleme metsa majandamisel loodusesõbralikud, et metsa jätkuks ka tulevastele põlvedele.

Kinnistute ost-müük

Ostame metsa- ja põllumaad. Et teha metsamaa kohta pakkumist, oleks vaja teie metsamajandamiskava või katastritunnuse numbrit. Metsa või põllumaa hind sõltub asukohast.

Metsaraiete ost-müük

Ostame kasvava metsa raieõigust. Pakkumise saab teha metsakorralduskava või kehtiva metsateatise järgi. Sobib ka see, kui saadate meile katastritunnuse numbri.

Metsalõikus ja väljavedu

Metsa raieteenused on - lageraie, harvendusraie, sanitaarraie ja teised raieliigid